SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
OPĆINA LOPAR

30.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 05. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda poslovanja . . . . . . . . =5,623.363,10 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske
imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =4,350.734,92 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2):
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: . . . =1,272.628,18 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od =5,623.363,10 kn raspoređuje se tako da se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od =4,350.734,92 kn ostvareni u 2017. godini.

Članak 3.

Preostali višak prihoda i primitaka u iznosu od =1,272.628,18 kn raspoređuje se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina koji iznosi =2,165.908,50 kn, te se utvrđuje nepokriveni manjak na kraju 2017. godine u iznosu od =893.280,32 kn.

Iznos ukupnog manjka treba planirati u Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu i izvršiti njegovo pokriće u cijelosti ili što većem iznosu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-14

Lopar, 05. lipanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr