SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko vijeće Općine Lopar donijelo je dana 03. kolovoza 2018.godine

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

Članak 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Troškovi Davatelja javne usluge za izračun cijene obvezne minimalne javne usluge raspoređuju se na Korisnike javne usluge sukladno cjeniku Davatelja javne usluge.

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-01-18-11

U Loparu, 03. kolovoza 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr