SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
GRAD KASTAV

55.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 12. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog
projekta Izgradnja javne rasvjete - energetska obnova
sustava javne rasvjete Grada Kastva

Članak 1.

Grad Kastav zadužit će se putem dugoročnog kredita kroz financijski instrument »ESIF Krediti za javnu rasvjetu« do iznosa od 7.800.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za realizaciju kapitalnog projekta, razdjel 004, program 1027, K102704 Izgradnja javne rasvjete - energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Kastva, planiranog u Proračunu Grada Kastva za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

Namjena kredita:

energetska obnova
sustava javne rasvjete Grada Kastva

Valuta kredita:

kunski kredit

Iznos kredita:

do 7.800.000,00 HRK

Kamatna stopa:

0,50% godišnje fiksno

Rok korištenja:

do 12 mjeseci

Poček:

bez počeka

Rok otplate:

10 godina

Način otplate:

u tromjesečnim ratama

Naknade:

bez naknada

Instrumenti osiguranja:

mjenice i zadužnice
korisnika kredita

Članak 3.

Grad Kastav će s HBOR-om sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kastva za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke te izdavanje instrumenata osiguranja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/06

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-6

Kastav, 30. srpnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr