SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
GRAD KASTAV

52.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 4/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 12. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. 
I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. - 2020. godinu raspoređuju se kako slijedi:

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu III. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019.-2020. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/06

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-3

Kastav, 30. srpnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr