SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/18-12/31 URBROJ: 2170/1-03- 08/1-18-2 od 29. svibnja 2018., Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 18. srpnja 2018., donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2022. godine, izrađen od strane ovlaštenog izrađivača »DLS« d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 2, u travnju 2018., oznaka dokumenta RN/2017/0028.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/5

Ur. broj: 2142-06-18-01-3

Omišalj, 18. srpnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 *plan se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr