SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

21.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. srpnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/17) mijenja se članak 1. i glasi:

»Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

- JOZO BEGIĆ, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

- IRENA ILIĆ, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

- TONČIĆ TEHOMILIĆ, predstavnik Općine Malinska - Dubašnica

- TEODOR RUŽIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka i

- DARIJA PERČIĆ PETRETIĆ, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko- goranske županije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-04/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-6

Malinska, 12. srpnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=51511&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr