SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
GRAD OPATIJA

61.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

PRAVILNIK O IZMJENI
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
GRADSKE UPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave (KLASA: 023-01/17-01/6, URBROJ: 2156/01-03/01-17-4 od 10. studenog 2017. godine, objavljen u Službenim novinama PGŽ-a br. 33/2017 od 13. studenog 2017. godine) u Sistematizaciji radnih mjesta, za radno mjesto br. 41. viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, mijenja se potrebno stručno znanje, na način da se riječi « magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, poznavanje engleskoga i još jednog stranog jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima« zamjenjuju riječima: »magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, poznavanje engleskoga jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-01/18-01/04

URBROJ: 2156/01-03/01-18-3

Opatija, 18. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing., v. r.

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr