SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

42.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ( »Narodne novine » broj 87/08 ,136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 31/09,33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2018. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinu stupa na snagu 8 dana od dana
objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 400-01/18-01/52

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 27.06.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr