SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

37.

Temeljem članka 82. st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 42. Statuta općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu, utvrđen je rezultat, kako slijedi

-Prihodi:8.224.955,25 kuna

-Izdatci: 9.338.368,36 kuna

-Manjak prihoda:1.113.413,11 kuna

-Višak prihoda iz 2016. godine :2.415.334,40 kuna

-Ostvareni višak prihoda na dan 31.12.2017. godine

iznosi :1.301.921,29 kuna

Članak 2.

Sredstvima viška prihoda iz 2016. godine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine , a sredstva od 1.301.921,29 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1.Sanacija lukobrana Risika . . . . . . . . 400.000,00 kuna

2.Nadzor nad radovima sanacije lukobrana
Risika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kuna

3.Oborinska i fek.odvodnja ulica
Draga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kuna

4.Obor.i fek.odvodnja - Iseljenički
put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701.921,29 kuna

Ova sredstva raspoređena su u II.Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinu

Članak 3.

Ova Odluka o raspodjeli dijela viška prihoda iz 2018. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:400-01/18-01/50

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 27.lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik općinskog vijeća:
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr