SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

34.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), čl.19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine broj 24/13), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko goranske broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017. ostvaren je kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci izvršeni su i sastavni su dio ovog izvještaja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u Općem dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:400-01/18-01/54

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 27.lipnja 2018.


Predsjednik općinskog vijeća
Ivan Juranić

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr