SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (»Narodne novine« broj 47/18), članka 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice, Delnice, dana 18. lipnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi
Ive Tijardovića Delnice, Delnice

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, Delnice na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 1.900,00 kuna (od čega je 100,00 kuna upisnina, te preostali dio participacija koji se plaća u 10 mjesečnih obroka),

-roditelj/skrbnik koji u školi ima upisano dvoje djece plaća puni iznos upisnine za svako dijete, a mjesečni obrok je 324,00 kuna za oboje djece,

-za treće i svako sljedeće dijete roditelj/skrbnik plaća puni iznos upisnine, dok se mjesečni obroci ne plaćaju,

-roditelj/skrbnik čije dijete pohađa dva programa u školi, plaća jednu upisninu, a mjesečni obroci uvećani su za 100,00 kuna (ukupno 280,00 kuna mjesečno).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/22

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-25

Rijeka, 18. lipnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr