SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

152.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (»Narodne novine« broj 47/18), članka 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, dana 18. lipnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka

I.

Daje se suglasnost Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za školovanje učenika osnovne glazbene škole - 2.100,00 kuna,

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za školovanje učenika srednje glazbene škole - 1.600,00 kuna,

-roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu ili srednju glazbenu školu plaćaju puni iznos participacije samo za jedno dijete, dok za ostalu djecu plaćaju 50% iznosa participacije,

-roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu glazbenu i srednju glazbenu školu plaćaju za jedno dijete u osnovnoj glazbenoj školi puni iznos participacije, dok za ostalu djecu u osnovnoj i srednjoj školi plaćaju 50% iznosa participacije,

-plaćanja participacije u cijelosti oslobađaju se učenici koji uz stručno (glazbeno) obrazovanje polaze i općeobrazovno obrazovanje u glazbenoj školi, učenici - djeca HRVI Domovinskog rata i djeca radnika škole i vanjskih suradnika (za vrijeme njihovog rada u školi),

-roditelj/skrbnik može biti oslobođen plaćanja participacije u cjelokupnom iznosu ili u visini 50% participacije (zbog financijskih problema u obitelji).
Isto se ne odnosi na roditelja/skrbnika učenika koji ponavlja razred, osim ukoliko učenik ne ponavlja razred iz zdravstvenih razloga.

-korištenje instrumenta koji je školsko učilo, roditelji plaćaju 50,00 kuna mjesečno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/22

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-23

Rijeka, 18. lipnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr