SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
GRAD OPATIJA

60.

Na temelju članka 31. točke 13. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatijedana 04. srpnja 2018. donosi

O D L U K U
o dodjeli sponzorstva Boćarskom klubu Poljane

1.Boćarskom klubu Poljane dodjeljuje se potpora za pokriće dijela troškova održavanja 36. međunarodnog boćarskog turnira »Petrova vaPoljanah« koji će se održati 07. srpnja 2018. u iznosu od 3.000,00 kuna.

2.Temeljem ove odluke gradonačelnik će zaključiti Ugovor o sponzorstvu.

3.Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/18-01/92

UR.BROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 04. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr