SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
GRAD KASTAV

50.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 04/18), slijedom prijedloga pročelnica Upravnih odjela, a u skladu s Proračunom Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/17), Gradonačelnik Grada Kastva donosi

Izmjene
Plana prijma u službu u Upravne odjele Grada
Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 3. Plana prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br.04/18) mijenja se na način da sad glasi:

»U 2018. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme, srednje stručne spreme i 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme, visoke stručne spreme, magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, te 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće, pravne i poslove lokalne samouprave, magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera.

Članka 2.

Ova Izmjena Plana prijma u službu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/17-01/10

UR. BROJ: 2170-05-02/14-18-3

Kastav,02. srpnja 2018. godine

Gradonačelnik
Matej Mostarac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr