SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

131.

Na temeljučlanka 48.stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodnenovine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni teksti 137/15-ispravak pročišćenogteksta), članka 52. točke18a. i19. StatutaPrimorsko-goranskežupanije (»Službenenovine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) ičlanka 25. stavka 2. Poslovnika o raduŽupana (»Službenenovine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), ŽupanPrimorsko-goranskežupanije, dana 5. lipnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračnaluka Rijekad.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije u četverogodišnji mandat počevši od 01. srpnja 2018. godine izabere Ivo Zrilić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/20

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-12

Rijeka, 5. lipnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr