SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

130.

Na temelju članka 51. stavka 2. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 52. stavka 1. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 21. svibnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka

I.

Loris Rak, imenuje se za predstavnika Primorsko- goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od 9. svibnja 2018. godine do 9. svibnja 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/18

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-13

Rijeka, 21. svibnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr