SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

27.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 143/13 i 92/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 7. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. god. donijelo je

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na nekretnini oznake k.č. 9762/4 - upisane u vlastovnici kao javno dobro-putevi, u zk. ul.: POPIS I k.o. Vrbnik, površine 30 m2, oznake zemljišta put označeno na geodetskom situacijskom nacrtu koji je izradila Geodetska poslovnica »Geo-m«vl. Marijana Polonijo, Vrbnik, Draga 2.

Geodetski situacijski nacrt iz točke 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Na nekretnini iz članka ove Odluke status javnog dobra prestaje zbog toga što se navedena nekretnina ne koristi kao javni put, već u naravi predstavlja dio okućnice uz k.č. 406/G k.o. Vrbnik u Risiki, te je potrebno donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra navedene nekretnine.

Članak 3.

Općinski sud u Rijeci Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vrbnik (OIB:80254949848) sa sjedištem u Vrbniku, Trg škujica 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:930-01/16-01/128

URBROJ:2142-07-03-18-3

Vrbnik,27. lipnja 2018.

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr