SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD OPATIJA

59.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donosi

IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA
U 2018. GODINI

Članak 1.

U članku 11. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini (Službene novine PGŽ br.3/18 ), stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

(1) Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić i Dobreć te naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste, obavljaju djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku

-klasične prodavaonice ili

-mini marketa

(2) Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane,Ika, Pobri, Oprić i Dobreć te naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste, u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije), obavljaju ugostiteljsku djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini:

-Restorana

-Barova

-Objekti jednostavnih usluga

Članak 2.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a. koji glasi:

(1) Korisnik sredstava iz članka 5. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje kraće od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada sve dok zbroj mjeseci obavljanja djelatnosti ne dosegne ukupno dvanaest počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 403-01/18-01/2

UR.BROJ: 2156-01-01/18-11

Opatija, 27. lipnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr