SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD OPATIJA

58.

Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/ 18-ispravak ), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o autotaksi prijevozu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 2.

(1) Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

(2) Autotaksi stajališta na području Grada Opatije jesu:

1/ Opatija, Trg Vladimira Gortana - 4 mjesta

2/ Opatija, ul. M. Tita ispred hotela Millenium - 4 mjesta

(3) U slučaju potrebe gradonačelnik na prijedlog Odjela može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 3.

(1) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

(2) Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Grad Opatija.

Članak 4.

(1) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

(2) Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

Članak 5.

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Gradu Opatiji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu («Službene novine« Primorsko goranske županije broj 22/10 i 6/11).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

KLASA: 011-01/18-01/23

URBROJ: 2156/01-01-18-1

Opatija, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr