SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018.godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

1) U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine PGŽ broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18) - u daljnjem tekstu Odluka u članku 25.a. stavak 1. mijenja se i glasi;

»1) Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom do 3.000 kn, koji ne ostvaruje pravo iza članka 25. Odluke, a koji ima prebivalište na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.«

Članak 2.

1) U članku 25.a. Odluke, iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase;

»5) Izuzetno od stavka 3. ovog članka, zahtjev za ostvarivanje pomoći u 2018.godini može se podnijeti do kraja studenog«.

»6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako se zahtjev podnosi nakon isteka mjeseca veljače, korisnik ostvaruje pravo na isplatu polovice pomoći iz stavka 4. ovog članka«.

Članak 3.

1) U članku 25.b. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik s mirovinom do 3.000 kn i ugovorenom policom dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 840,00 kn godišnje, a koji ima prebivalište na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/18-01/24

UR.BR.: 2156-01-01/18-3

U Opatiji 27. lipnja 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr