SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD OPATIJA

52.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13 i 65/17), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18 i 5/18-ispr.) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donosi:

Odluku o dopuni
Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija UPU 1

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija UPU1 (SN PGŽ br. 26/16) u daljnjem tekstu: Odluka, na kraju članka 6. umjesto točke dolazi zarez i dodaju se točke 23. i 24. koje glase:

»23.Potrebno je razmotriti novu lokaciju policijske postaje,

24.Razmotriti i lokaciju za parkiralište u blizini policijske postaje.«

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se točke 23. i 24. koje glase:

»23.Potrebno je razmotriti novu lokaciju policijske postaje,

24.Razmotriti i lokaciju za parkiralište u blizini policijske postaje.«

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/18-02/01

URBROJ: 2156/01-07/1-18-5

Opatija, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr