SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KRK

23.

Na temelju članaka 109. stavka 6. i 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
»Zona 26« u gradu Krku

Članak 1.

Ovom Odlukom se stavlja izvan snage Odluka o Detaljnom plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06) i Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zone 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/11).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/17-01/01

URBROJ:2142/01-01-18-43

Krk, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr