SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

41.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 04/18) te Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 32/10, 41/11, 40/13, 2/14), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici, održanoj 27. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O KUPNJI NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Kastav će otkupiti nekretninu označenu kao k.č. 3607, garaža, dvorište, površine 250 m2, upisanu u zk.ul. 5197 k.o. Kastav.

Predmetna nekretnina otkupiti će se po cijeni od 355.000,00 kn.

Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora: 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: kupoprodajnu cijenu Grad će isplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Predmetna nekretnina otkupljuje se u svrhu okrupnjivanja zemljišta radi izgradnje objekta - garaža sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva poduzme sve radnje za provedbu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-10

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr