SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

40.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («»Narodne novine««, 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 04/18.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA KASTVA ZA 2018. I PROJEKCIJA
ZA 2019. I 2020. GODINU

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

           

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-9

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr