SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

37.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta
»Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere«

Članak 1.

Utvrđuje se da postoji interes i obveza Grada Kastva (Republika Hrvatska) za realizacijom projekta »Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere« iz fondova Europske unije, koji će donijeti koristi građanima Grada Kastva putem povećanog životnog i komunalnog standarda, podizanja razine zaštite okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda i podizanja razine zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem osiguranja njezine čistoće i stanja koje ne šteti ljudskom zdravlju.

Članak 2.

Prihvaća se obveza osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje projekta »Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere« sukladno prilogu ove Odluke.

Konačan iznos sredstava kojim će Grad Kastav sufinancirati projekt iz članka 1. ove Odluke, kao i uvjeti financiranja iz proračunskih sredstava, utvrdit će se posebnom odlukom, a nakon prihvaćanja Studije Izvedivosti od strane JASPERS-a, odnosno konačnog prihvaćanja aplikacije projekta iz Članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05-18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-6

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

PredsjednikGradskogvijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr