SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

35.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća
Grada Kastva

Članak 1.

MIRELA SMOJVER, izabire se za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 2.

MIRELA SMOJVER počinje obnašati dužnost potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Kastva s danom 27. lipnja 2018. godine.

MIRELA SMOJVER obnašat će dužnost iz stavka 1. volonterski i za to neće primati plaću već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA:021-05/18-01/04

UR.BROJ:2170-05-06/1-18-4

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr