SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske br 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18) općinski načelnik Općine Mrkopalj donio je

Plan prijma
u službu u Općinu Mrkopalj za 2018.godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2018. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2018. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme , te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:022-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-02-18-25

Mrkopalj,15.06.2018.

Općinski načelnik
Josip Brozović

Privitak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr