SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD RAB

73.

Na temelju članaka 10. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/ 11, 68/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba dana 19. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O PROGLAŠENJU POVREMENE
PRIGODNE PRODAJE
(TRGOVAČKO-TURISTIČKOG SAJMA)
NA PODRUČJU GRADA RABA U 2018. GODINI

Članak 1.

Na području Grada Raba održat će se više povremenih prigodnih prodaja - trgovačko - turističkih sajmova i fešti tijekom turističke sezone od mjeseca lipnja do rujna 2018. godine i to:

-U naselju Supetarska Draga - dana 29. lipnja 2018. godine - blagdan Sv. Petra (Petrova) na igralištu Područne Osnovne škole Supetarska Draga, te u dane 14. srpnja, 11. kolovoza i 25. kolovoza 2018. godine - ribarske fešte - ribarske noći (na području kod starog restorana Malin u naselju Donja Supetarska Draga).

-U naselju Barbat - u dane 23. lipnja, 07. srpnja, 07. kolovoza i 25. kolovoza 2018. godine - ribarske fešte Kaštel - organizator udruga Komin (Vela riva na Kaštelu u naselju Barbat), dana 16. srpnja 2018. godine - fešta Karmenica - organizator ŠD Dolin - ( na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat) i dana 14. kolovoza 2018. godine - fešta Vela Gospa - organizator ŠD Dolin - (na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat).

-U naselju Kampor - u dane 14. srpnja, 11., 18. i 25. kolovoza 2018. godine - ribarske fešte te 16. rujna 2018. godine - fešta za blagdan Sv. Eufemije (boćalište u naselju Kampor).

-U naselju Rab - u dane 25., 26. i 27. srpnja 2018. godine (manifestacija Rapska Fjera u starogradskoj jezgri Grada Raba), 15. kolovoza 2018. godine (Vela gospa u starogradskoj jezgri Grada Raba), te 5. rujna 2018. godine (fešta na Trgu Slobode u starogradskoj jezgri Grada Raba).

-U naselju Banjol - dana 05. kolovoza 2018. godine - pučka fešta Šištovica (na Artiću).

-U naselju Mundanije - dana 21. rujna 2018. godine obilježavanje blagdana Sv. Mateja ( na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Mundanije).

Trgovačko-turistički sajmovi održavat će se na navedenim područjima Grada Raba u svrhu zabave i pružanja dodatne izvan pansionske ponude građanima i turistima u turističkoj sezoni.

Članak 2.

Trgovačko - turistički sajmovi organizirani su na način povremenih sajamskih dana.

Radno vrijeme trgovina prigodnih prodaja (štandovi, klupe, trgovački kiosci i dr.) na javnim površinama Grada Raba određuje se na način da, u navedene dane iz prethodnog stavka, mogu započeti svoje poslovanje najranije u 7, 00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24. 00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA : 023-01/18-01/75

URBROJ : 2169-01-01-18-1-1

Rab, 19. lipnja 2018. godine

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl.oec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr