SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine Republike Hrvatske broj 125/11 i 64/15) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 14. sjednici održanoj dana 21.06.2018. god. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/12 i 41/15) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 36. stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Ugovorom iz stavka 1. ovog članka posebno će se regulirati:

1.rok amortizacije izvršenih radova,

2.pravo zakupnika na povrat uloženih, a neamortiziranih ulaganja, ukoliko zakupodavac otkaže ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova iz razloga utvrđenih čl. 40. st. 1. toč. 3. i 6. ove Odluke,

3.pravo zakupnika na povrat uloženih, a neamortiziranih ulaganja u slučaju da samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora, te rokovi i uvjeti povrata tih sredstava,

4.da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava ukoliko je do raskida ugovora došlo iz razloga utvrđenih čl. 40. st. 1. toč. 1., 2., 4. i 5. ove Odluke.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/16-01/63

URBROJ: 2107/02-01-18-4

Novi Vinodolski, 21.06.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr