SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15 i 82/15), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/11,143/12, 148/13 i 56/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 12. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1.Uroš Šuljić

2.Biljana Opačić

3.Sanja Albaneže

4.Branka Radović

5.Bojan Kukuljan

6.Vanja Vajcenfeld

7.Mirjana Humski-Mihalović

8.ManonGiron

9.Maja Klarić Tus

10. Mira Sokolić

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja iobjavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-67

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr