SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14 . lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/122 - »MATULJI«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/122 - »MATULJI« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07, dalje u tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se na križanju ceste Permani - Zvoneće i autoceste Rupa-Rijeka. Dalje granica ide autocestom prema Rijeci do puta za Barede pa tim putem preko Bareda do Kvarnerske ceste. Nastavlja tom cestom u smjeru jugoistoka do raskrižja s Ljubljanskom cestom. Od tuda nastavlja u smjeru sjeverozapada ulicom Pavlovac do zapadnog ruba okućnice na adresi Pavlovac 3, od tuda nastavlja u smjeru jugozapada granicom k.o Volosko i k.o Zamet do obale mora. Nastavlja dalje morskom obalom do uvale Ika, te potokom Banina do trigonometra 220 (granicom državnog lovišta broj VIII/25 »UČKA«) pa putem u mjesto Strmice, te nastavlja dalje cestom kroz Šori i Puhari do ceste Veprinac - Učka (tromeđa državnog lovišta broj VIII/25 »UČKA«, državnog lovišta broj VIII/7 »KASTAVSKA ŠUMA« i zajedničkog lovišta broj VIII/122 »MATULJI«). Nastavlja dalje cestom (granicom državnog lovišta broj VIII/7 »KASTAVSKA ŠUMA«) kroz mjesta Veprinac i Zagrad do Vedeža. Ide dalje putem pa cestom u smjeru sjeveroistoka u Rukavac preko trigonometra 361, od Rukavca nastavlja dalje cestom kroz mjesto Kućeli, pa pored Ivanića cestom preko trigonometra 466 kroz Gašpare dolazi na cestu Žejane - Permani. Ide dalje cestom prema Permanima do početne točke na križanju ceste Zvoneće - Permani i autoceste Rupa - Rijeka.

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 2.681 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-52

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr