SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

63.

Na temelju čl.19. st.2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,100/04,141/06,38/09,123/ 11,56/16) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 36/09, 32/09, 10/13, 24/17 pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici dana 08. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra- izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju

Članak 1.

Poništava se Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju klasa: 934-01/17-01/09,urbroj: 2213/01-01-17-4 od 15. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama PGŽ-a i stupa na snagu osam dana od objave.

Klasa: 934-01/18-01/05

Urboj: 2213/01-01-18-7

Mali Lošinj: 08. lipnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr