SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

60.

Na temelju članka 19. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina na područhu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 7/12, 12/12, 28/12, 5/14, 8/ 15, 32/15, 7/16 i 13/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

I.

Imenuje se Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine u sljedećem sastavu:

1.Miroslav Čović, predsjednik

2.Tanja Jović, član

3.Stipe Rukavina, član.

II.

Povjerenstvo iz točke I. imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/18-01/07

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 08. lipnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr