SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

36.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13, 5/ 18) i članka 5. stavka 2. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/14), Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeću

O D L U K U
O DNEVNOJ CIJENI USLUGE DJEČJEG VRTIĆA GIRICE SUBOTOM

Članak 1.

Dnevna cijena usluge Dječjeg vrtića Girice subotom iznosi 50,00 kuna.

Dnevna cijena iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i naplaćuje za svaku subotu roditeljima-korisnicima usluge čije će dijete pohađati program vrtića i jaslica subotom tijekom ljetne organizacije rada (srpanj i kolovoz).

Članak 2.

Roditelju - korisniku usluge koji iskaže potrebu za uslugom vrtića subotom, obračunavati će se i naplaćivati svaka subota u tom razdoblju bez obzira na prisustvo djeteta u vrtiću.

Izostanak djeteta roditelj - korisnik usluge može opravdati liječničkom ispričnicom i ostvariti pravo na umanjenje cijene prisustva djeteta za 20%.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/18-1/3

Ur.broj: 2213/02-02-18-2

Cres, 15. lipnja 2018.

Gradonačelnik:
Kristijan Jurjako, struč. spec.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr