SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

35.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune
Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije«, br. 38/17) mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-01/15

Ur.broj:2213/02-01-18-5

U Cresu, 6. lipnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr