SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

34.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2018. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2018. godine

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 38/17), mijenja se i glasi:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-1/14

Urbr: 2213/02-01-18-5

Cres, 6. lipnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr