SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

31.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.,15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13.,102/17.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13. i 5/ 18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u općem dijelu proračuna, te računu financiranja, ostvareni su i prikazani prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2017. godinu stupa na snagu dan nakon objave u

Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/18-01/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-18-6

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr