SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

30.

Na temelju članka 5. st. 1. toč. 6. i st. 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH br. 67/ 08,74/11, 158/13, 48/10, 80/13, 92/14, 64/15), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/ 13, 5/18) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora policije, od 4. svibnja 2018. godine., broj: 511-09- 05-87-40/18.JJ, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 6. lipnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 11/17,32/17), u daljnjem tekstu: Odluka, mijenja se članak 4. i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Mijenja se stavak 1., članka 5. Odluke i glasi:

»Radno vrijeme parkirališta u članku 4. označenih brojemod 1. do 3.,zatvorenog i otvorenog sustava je od 01. lipnja do 30 rujna tekuće godine, od 00.00 do 24,00 h.

Na parkiralištima koja su u članku 4. označena rednim brojevima od 5. do 7., nadzor i naplata vrši se cijele godine, od 00.00 do 24,00 h.

Izuzetno od stavka 2. ovog članka, parkiralište Cons(redni broj 5) je svakodnevno u razdoblju od 06:00 do 15:00 sati,parkiralište rezervirano za dostavu i u tom vremenu se ne naplaćuje «

Članak 3.

U članku 8. Odluke, stavku 2.,mijenjaju se točke c) i d)i glase:

c)»osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba i fizičke osobe koje imaju prebivalište u staroj jezgri Cresa;

d)osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba i fizičke osobe vlasnika kuća za odmor/apartmana u staroj jezgri Cresa.«

Članak 4.

Članak 9. Odluke,mijenja se i glasi: »Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u naseljuCres, koja su u članku 4. ove Odluke označenarednim brojevima od 1. do 3., plaća se prema sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

U cijenu je uključen PDV.

Ljetni režim se primjenjuje u periodu 01.06. do 30.09. tekuće godine, a zimski režim se primjenjuje u ostalom dijelu godine.

Naknadu za usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom plaća korisnik usluge.

Organizator parkiranja ima pravo zbog izvanrednih okolnosti (nevrijeme, kvarovi ili sl. ) skratiti vrijeme naplate.

Članak 5.

Članak 10.Odluke, mijenja se i glasi:

»Za korištenje javnih parkirališta s naplatom iz čl. 9. st. 1. ove Odluke koriste se prema odredbama ove Odluke, sljedeće vrste parkirnih karata:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

-cjelodnevna karta

-tjedna karta

-godišnja povlaštena karta

-dnevna karta s nalogom

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom iz čl. 9. st. 2. ove Odluke, koristi se prema odredbama ove Odluke samo satna karta.

Obračunska jedinica za satnu kartu je jedan (1) sat odnosno šezdeset (60) minuta.

Vrijeme od petnaest (15) minuta od ulaska u parkirnu zonu smatra se tranzitnim vremenom.

Prekoračenje tranzitnog vremena podliježe plaćanju parkirne karte na bazi šezdeset (60) minuta.

Prihod od karata iz ovog članka uprihoduje Organizator parkiranja.«

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa:340-01/17-1/2

Ur. broj:2213/02-01-18-11

Cres, 6. lipnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima, koja su u članku 4. ove Odluke, označena rednim
brojevima od 5. do 7., plaća se prema sljedećoj tablici:

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr