SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

27.

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« RH br. 20/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA GRAD CRES

I.

Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

III.

Sastavni dio ove Odluke je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres i pripadajuća tablica koji nisu predmet objave u »Službenim novinama«.

IV.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres, kao i pripadajuća tablica objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Cresa www.cres.hr.

Klasa: 320-01/18-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-18-16

Cres, 6. lipnja 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr