SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 17. Srijeda, 30. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

88.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. svibnja 2018. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije za 2017. godinu te se u obliku informacije upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

KLASA: 022-04/18-01/19

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5

Rijeka, 28. svibnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

           

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr