SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 17. Srijeda, 30. svibnja 2018.
GRAD OPATIJA

49.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na 11. sjednici, održanoj 29. svibnja 2018.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva Međunarodnog
karate kampa

1.Gradsko vijeće Grada Opatije pokrovitelj je 3. Međunarodnog karate kampa u Opatiji, koji će se, u organizaciji Karate kluba »No Kachi« Rijeka, održati od 2. lipnja do 9. lipnja 2018. godine u Opatiji.

2.Gradsko vijeće Grada Opatije dodijelit će sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 4.000 kuna na žiro račun Karate kluba »No Kachi« Rijeka.

3.Temeljem ovog zaključka gradonačelnik će zaključiti Ugovor o pokroviteljstvu.

4.Ovaj zaključak bit će objavljen u »Službene novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/18-01/89

URBROJ: 2156/01-01/01-18-2

Opatija, 29. svibnja 2018.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr