SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 17. Srijeda, 30. svibnja 2018.
GRAD OPATIJA

45.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« 25/09,30/09-ispravak,7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatija, na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE
ZA 2017.GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/17-01/08

URBROJ: 2156-01/01-18-8

U Opatiji, 29. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr