SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 17. Srijeda, 30. svibnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr.,13/ 13,19/13,8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 28. svibnja 2018.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Mrkopalj za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Članak 1.

Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Mrkopalj za razdoblje od 2018. - 2023. godine, koji je izradilo Eko- Adria d.o.o,Boškovićev uspon 16, 52100 Pula.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na web stranici Općine Mrkopalj www.mrkopalj.hr.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Mrkopalj za razdoblje 2009.-2016.g. (»Službene novine PGŽ-e« broj 47/09).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-01/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-12

Mrkopalj, 28. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v,r,


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr