SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 16. travnja 2018. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (Službene novine PGŽ, broj: 40/17 i 9 /18 ) u točki IV. brišu se lokacije:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

U točki IV. dodaju se lokacije:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

Klasa: 342-01/18-10/12

Ur.broj: 2107/02-04-18-6

Novi Vinodolski, 16. travnja 2018. godine

Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr