SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
GRAD CRES

26.

Na temelju članka 47. stavka 6., Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/ 09, 14/13, 5/18), dana 16. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA ORGANIZACIJU LUBENIČKIH GLAZBENIH VEČERI

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za organizaciju Lubeničkih glazbenih večeri (u daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno radno tijelo Gradonačelnika.

Članak 2.

U Odbor se imenuju:

1. Josip Pope, za predsjednika

2. Lidija Horvat Dunjko, za člana

3. Gaetano Negovetić, za člana

4. Walter Salković, za člana

5. Denis Žuškin, za člana

Članak 3.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

-priprema program Lubeničkih glazbenih večeri,

-ostvaruje kontakte s izvođačima,

-osmišljava i provodi promidžbene aktivnosti ,

-osigurava tehničke i ostale materijalne uvjete za provedbu programa Lubeničkih glazbenih večeri,

-provodi i druge potrebne aktivnosti u vezi organizacije Lubeničkih glazbenih večeri.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-1/5

Ur.broj:2213/02-01-18-1

Cres, 16. travnja 2018.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč.spec.oec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr