SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
GRAD CRES

25.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (¨Narodne novinë broj 94/13, 73/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (¨Službene novine Primorsko - goranske županije, broj29/09, 13/14, 5/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Cresa

Članak 1.

Trgovačkom društvu KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Cres, Turion 20/ a, OIB 43600498596, dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, na području Grada Cresa.

Članak 2.

Ova Odluka dostaviti će se Ministarstvu zašite okoliša i prirode, sukladno članku 31. stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ¨Službenim novinamä Primorsko-goranske županije.

Klasa:011-01/18-1/6

Ur.broj:2213/02-01-18-2

U Cresu, 17. svibnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr