SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 -pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 11. sjednici održanoj 17. svibnja 2018. godine, donijela

I Z M J E N U I D O P U N U
Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2018. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini (»Službene novine« broj 39/17) u Tablici »Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini« redni broj 8. mijenja se iglasi:

II.

OvaIzmjena i dopuna Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-43

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
ErikFabijanić,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr