SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

83.

Na temelju članka 28. točke 14. StatutaPrimorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 25/13, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 11.sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Deklaracije o suradnji županija i
organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Prihvaća se Deklaracija o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-41

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr