SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

72.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici 17. svibnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 34/17), članak 27., mijenja se i glasi:

»Članak 27.

Županija će se u 2018. godini dodatno zadužiti za kapitalni projekt Izgradnje ŽCGO Marišćina (Program IPA komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), sukladno Ugovoru o zajmu s Ministarstvom financija iz 2012. godine najviše do 1.800.000,00 kuna te za kapitalni projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola za najviše do 11.635.000,00 kuna što je iskazano u Računu financiranja Proračuna za 2018. godinu.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2018. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznosi 13.293.872,60 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2018. godine po osnovi glavnice iznosit će 26.013.872,60 kuna.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2018. godinu u iznosu od 715.000,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-15

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v,r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr