SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službne novine« broj 34/17), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 11. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2019. I 2020. GODINU«

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine« 34/17, 39/17) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu mijenjaju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr